Lịch công tác tuần 20 [2018-2019]

NGÀY THÁNG
HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ĐOÀN - ĐỘI
Thứ hai
21/01/2019
Sáng- Chào cờ
- Làm việc cơ quan
- Chào cờ
- Làm việc cơ quan
- Chào cờ;
- Kiểm tra vườn trường
Chiều- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan: Bổ sung hồ sơ
Thứ ba
22/01/2019
Sáng- Làm việc cơ quan
- Bổ sung hồ sơ KT nội bộ
- Làm việc cơ quan- Dạy điểm lẻ
Chiều- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Dạy điểm lẻ
Thứ tư
23/01/2019
Sáng- Làm việc cơ quan
- Triển khai KH họp CMHS lần 2
- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan: Bổ sung hồ sơ
Chiều- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Tổng hợp & xét Đơn xin vào Đội của HS lớp 3
Thứ năm
24/01/2019
Sáng- Dự HN Sơ kết HK 1 tại Phòng GD. TP: Dốn, Vững, Lo, H.TâmDự HN Sơ kết HK 1 tại Phòng GD- Dạy thay (đ/c H.Tâm)
Chiều nt nt nt
Thứ sáu
25/01/2019
Sáng- Làm việc cơ quan
- Họp GV điểm TT chuẩn bị Họp CMHS lần 2
- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan: Chuẩn bị Lễ Kết nạp Đội
Chiều- Làm việc cơ quan- Làm việc cơ quan- Tổ chức Lễ Kết nạp Đội cho HS lớp 3
Thứ bảy
26/01/2019
Cả ngày- Sáng: Họp CMHS lần 2
Chiều: Tập huấn bồi dưỡng CM tại Phòng GD (14 GVCN)
- Sáng: Họp CMHS lần 2
Chiều: Tập huấn bồi dưỡng CM tại Phòng GD
Tổ chức Họp CMHS lần 2