Thông báo thay đổi thời gian học buổi chiều

Thực hiện theo Công văn số 03/PGDĐT của Phòng Giáo dục & đào tạo thị xã Giá Rai ngày 09 tháng 01 năm 2019 v.v điều chỉnh thời gian học buổi chiều đối với lớp 2 buổi / ngày, Trường TH Phong Thạnh Tây A thông báo đến tất cả CB, GV, NV, gia đình HS và HS về thời gian học buổi chiều đối với lớp 2 buổi / ngày như sau:

1- Lớp áp dụng: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B

2- Thời gian học buổi chiều cụ thể:

  • Bắt đầu vào học tiết 1 lúc 14 giờ 15 phút, đến 15 giờ 05 phút.
  • Giải lao từ 15 giờ 05 phút đến 15 giờ 30 phút
  • Học tiết 2, 3 từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 50 phút.
  • Ra về lúc 16 giờ 50 phút.

3- Thời điểm thực hiện: Bắt đầu từ ngày Thứ hai, 14/01/2019.

Toàn văn công văn của Phòng GD-ĐT, mời các PHHS xem phía dưới.

CV-03-PGD-Dieu-chinh-thoi-gian-hoc-buoi-chieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *